รับผลิต รับทำ รับปริ้นท์สติ๊กเกอร์ ฉลากสินค้า พร้อมไดคัท

สติ๊กเกอร์_CUSTOM

สติ๊กเกอร์เป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน สามารถใช้ติดบนวัสดุต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น ติดบนบรรจุภัณฑ์ ติดบนสินค้า ติดบนผนัง ติดบนป้าย เป็นต้น การเลือกสติ๊กเกอร์ให้เหมาะกับการใช้งานจึงมีความสำคัญ เพื่อให้ได้สติ๊กเกอร์ที่มีคุณภาพและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทของสติ๊กเกอร์

สติ๊กเกอร์สามารถแบ่งออกตามประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

ตามวัสดุที่ใช้ผลิต สติ๊กเกอร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่
สติ๊กเกอร์กระดาษ เป็นสติ๊กเกอร์ที่ทำจากกระดาษ สามารถพิมพ์ลายหรือข้อความได้หลากหลาย เหมาะกับการใช้งานทั่วไป เช่น ติดบนบรรจุภัณฑ์ ติดบนสินค้า ติดบนป้าย เป็นต้น
สติ๊กเกอร์พลาสติก เป็นสติ๊กเกอร์ที่ทำจากพลาสติก สามารถทนทานต่อน้ำ ความชื้น และแสงแดดได้ดี เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความทนทาน เช่น ติดบนบรรจุภัณฑ์ที่ต้องสัมผัสกับน้ำ ติดบนป้ายที่ต้องอยู่กลางแจ้ง เป็นต้น
สติ๊กเกอร์พีวีซี เป็นสติ๊กเกอร์ที่ทำจากพีวีซี สามารถทนทานต่อน้ำ ความชื้น แสงแดด และสารเคมีได้ดีมาก เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความทนทานเป็นพิเศษ เช่น ติดบนบรรจุภัณฑ์ที่ต้องสัมผัสกับสารเคมี ติดบนป้ายที่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีสารเคมี เป็นต้น
ตามวิธีการพิมพ์ สติ๊กเกอร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่
สติ๊กเกอร์พิมพ์ออฟเซ็ต เป็นสติ๊กเกอร์ที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ต เหมาะกับการพิมพ์ลายหรือข้อความที่มีสีสันสดใสและคมชัด
สติ๊กเกอร์พิมพ์ยูวี เป็นสติ๊กเกอร์ที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ยูวี เหมาะกับการพิมพ์ลายหรือข้อความที่มีสีสันสดใสและทนทานต่อแสงแดด
สติ๊กเกอร์พิมพ์สกรีน เป็นสติ๊กเกอร์ที่พิมพ์ด้วยวิธีการสกรีน เหมาะกับการพิมพ์ลายหรือข้อความที่มีสีเดียวหรือสีสันไม่ซับซ้อน
ตามลักษณะผิวหน้า สติ๊กเกอร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่
สติ๊กเกอร์ผิวมัน เป็นสติ๊กเกอร์ที่มีผิวหน้าเรียบมันวาว เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความเงางาม เช่น ติดบนบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการความหรูหรา เป็นต้น
สติ๊กเกอร์ผิวด้าน เป็นสติ๊กเกอร์ที่มีผิวหน้าด้าน ไม่เงางาม เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความเรียบง่าย เช่น ติดบนบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการความเรียบง่าย เป็นต้น
การเลือกสติ๊กเกอร์ให้เหมาะกับการใช้งาน

ในการเลือกสติ๊กเกอร์ให้เหมาะกับการใช้งาน ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

วัสดุที่ใช้ผลิต พิจารณาจากสภาพแวดล้อมที่สติ๊กเกอร์จะต้องใช้งาน เช่น หากต้องใช้งานในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง ควรเลือกใช้สติ๊กเกอร์พลาสติกหรือสติ๊กเกอร์พีวีซี เป็นต้น
วิธีการพิมพ์ พิจารณาจากลักษณะของลายหรือข้อความที่ต้องการพิมพ์ เช่น หากต้องการพิมพ์ลายหรือข้อความที่มีสีสันสดใส ควรเลือกใช้สติ๊กเกอร์พิมพ์ออฟเซ็ตหรือสติ๊กเกอร์พิมพ์ยูวี เป็นต้น
ลักษณะผิวหน้า พิจารณาจากความสวยงามและความเหมาะสมของการใช้งาน เช่น หากต้องการติดสติ๊กเกอร์บนพื้นผิวที่ไม่เรียบ ควรเลือกใช้สติ๊กเกอร์ผิวด้าน เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ขนาดของสติ๊กเกอร์ จำนวนสติ๊กเกอร์ที่ต้องการ งบประมาณ เป็นต้น

ตัวอย่างการเลือกใช้สติ๊กเกอร์

ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค ควรเลือกใช้สติ๊กเกอร์กระดาษหรือสติ๊กเกอร์พลาสติก เพราะสามารถพิมพ์ลายหรือข้อความได้หลากหลาย เหมาะกับการใช้งานทั่วไป
ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรม ควรเลือกใช้สติ๊กเกอร์พลาสติกหรือสติ๊กเกอร์พีวีซี เพราะสามารถทนทานต่อน้ำ ความชื้น และแสงแดดได้ดี
ติดบนป้ายโฆษณา ควรเลือกใช้สติ๊กเกอร์พลาสติกหรือสติ๊กเกอร์พีวีซี เพราะสามารถทนทานต่อแสงแดดได้ดี
ติดบนผนัง ควรเลือกใช้สติ๊กเกอร์พีวีซี เพราะสามารถทนทานต่อน้ำ ความชื้น และแสงแดดได้ดี
การเลือกสติ๊กเกอร์ให้เหมาะกับการใช้งานจะช่วยให้ได้สติ๊กเกอร์ที่มีคุณภาพและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปรึกษาฟรี

โทร.098-824-6197

Search

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ฉลากสินค้าสวยๆออกแบบยังไงให้ถูกต้อง พร้อมเพิ่มมูลค่าสินค้า

รู้หรือไม่ฉลากสินค้าที่ดีสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเราได้ ในการทำสินค้าการออกแบบฉลากจึงถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญ