รับผลิตปลอกสวมแก้วกาแฟ

โฮมแพ็คเกจจิ้ง ให้บริการผลิตปลอกสวมแก้วกาแฟ โดยใช้กระดาษที่มีความหนากว่าท้องตลาดโดยทั่วไป เพื่อให้สินค้าที่ออกมามีคุณภาพ และสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าที่เลือกใช้บริการจากทางเราได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และสามารส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือและสวยงาม โดยปลอกสวมแก้วกาแฟของเรานั้นสามารถใช้ได้ตั้งแต่ 12-22 oz. โดยราคานั้นมีตั้งแต่ราคาชิ้นละ 0.5 – 3 บาท/ชิ้น ขึ้นอยู่กับปริมาณ และจำนวนงานพิมพ์