รับทำแท็กสินค้า

รับทำแท็ก รับทำป้ายห้อยสินค้าที่ทำจากกระดาษ หรือพลาสติก โดยสามารถทำเป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ โดยทางเราใช้กระดาษที่มีคุณภาพ และงานพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการขอลูกค้า