รับผลิต รับทำ รับปริ้นท์สติ๊กเกอร์ ฉลากสินค้า พร้อมไดคัท

สติ๊กเกอร์เป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน สามารถใช้ติดบนวัสดุต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น ติดบนบรรจุภัณฑ์ ติดบนสินค้า ติดบนผนัง ติดบนป้าย เป็นต้น การเลือกสติ๊กเกอร์ให้เหมาะกับการใช้งานจึงมีความสำคัญ เพื่อให้ได้สติ๊กเกอร์ที่มีคุณภาพและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเภทของสติ๊กเกอร์ สติ๊กเกอร์สามารถแบ่งออกตามประเภทต่างๆ ได้ดังนี้ ตามวัสดุที่ใช้ผลิต สติ๊กเกอร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่สติ๊กเกอร์กระดาษ เป็นสติ๊กเกอร์ที่ทำจากกระดาษ สามารถพิมพ์ลายหรือข้อความได้หลากหลาย เหมาะกับการใช้งานทั่วไป เช่น ติดบนบรรจุภัณฑ์ ติดบนสินค้า ติดบนป้าย เป็นต้นสติ๊กเกอร์พลาสติก เป็นสติ๊กเกอร์ที่ทำจากพลาสติก สามารถทนทานต่อน้ำ ความชื้น และแสงแดดได้ดี เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความทนทาน เช่น ติดบนบรรจุภัณฑ์ที่ต้องสัมผัสกับน้ำ ติดบนป้ายที่ต้องอยู่กลางแจ้ง เป็นต้นสติ๊กเกอร์พีวีซี เป็นสติ๊กเกอร์ที่ทำจากพีวีซี สามารถทนทานต่อน้ำ ความชื้น แสงแดด และสารเคมีได้ดีมาก เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความทนทานเป็นพิเศษ เช่น ติดบนบรรจุภัณฑ์ที่ต้องสัมผัสกับสารเคมี ติดบนป้ายที่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีสารเคมี เป็นต้นตามวิธีการพิมพ์ สติ๊กเกอร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่สติ๊กเกอร์พิมพ์ออฟเซ็ต เป็นสติ๊กเกอร์ที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ต เหมาะกับการพิมพ์ลายหรือข้อความที่มีสีสันสดใสและคมชัดสติ๊กเกอร์พิมพ์ยูวี เป็นสติ๊กเกอร์ที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ยูวี เหมาะกับการพิมพ์ลายหรือข้อความที่มีสีสันสดใสและทนทานต่อแสงแดดสติ๊กเกอร์พิมพ์สกรีน เป็นสติ๊กเกอร์ที่พิมพ์ด้วยวิธีการสกรีน […]